Κατηγορια: Πάρκο Τρίτση

ΑΙΓΑΛΕΩ
0 Αντιπλημμυρική προστασία και πάρκο Τρίτση σε ευρεία σύσκεψη Περιφέρειας και Δήμων για Δυτ. Αθήνα – Συμμετοχή Δήμου Αιγάλεω

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτ. Αθήνας, καθώς και η λειτουργία και η διαχείριση του Πάρκου Τρίτση, επικράτησαν στην ευρεία σύσκεψη…