Κατηγορια: νοσοκομείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
0 Νοσοκομείο Κορίνθου: «Οι 7 Πληγές»

• Έλλειψη αναισθησιολόγου • Έλλειψη παιδιάτρου • Ελλείψεις γιατρών τεχνητού νεφρού • Εξουθένωση λόγω εφημεριών • Δυσλειτουργία στηρικτικών υπηρεσιών • Νοσηλευτές…