Κατηγορια: ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ
0 Από Αιγάλεω ο υπεύθυνος εκπαίδευσης της 2ης συνάντησης επίλεκτων ειδικών αποστολών

Αιγαλεώτης θα είναι ο υπεύθυνος εκπαίδευσης της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. (Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών) Ελλάδος κατά την δεύτερη πιστοποιημένη εκπαίδευση, που διοργανώνεται για τις…

1 20 21 22