ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Στη Βουλή ο καθορισμός του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών

0

Την τροπολογία με βάση την οποία μετατίθεται στο νομοθετικό σώμα η αρμοδιότητα καθορισμού του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών κατέθεσε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Επικρατείας, Ν. Παππάς, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαγωνιστική διαδικασία για την αδειοδότηση.

Η διάταξη είναι μεταβατική, δηλαδή θα ισχύσει μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 4339/2015 για τις τηλεοπτικές άδειες και θα υποκαταστήσει την παράγραφο 4 του άρθρου 2, με βάση την οποία ο Υπουργός καθορίζει τον αριθμό των δημοπρατούμενων αδειών ανά επί μέρους κατηγορία, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του ΕΣΡ και δημόσια διαβούλευση -η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω αδυναμίας συγκρότησης του ΕΣΡ.

Ειδικότερα, η αδυναμία συγκρότησης υφίσταται μετά την αυτοδίκαιη αποχώρηση τριών μελών – από τα τέσσερα εναπομείναντα μέλη – των οποίων είχε λήξει η αρχική θητεία (κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ.10 του άρθρου 55 του Ν. 4339/2015) και την αδυναμία εκλογής νέων μελών από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με την απαιτούμενη από το Σύνταγμα αυξημένη πλειοψηφία των 4/5.

Τέλος, υφίσταται αναγκαιότητα άμεσης έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να μην καταστεί ανεφάρμοστος ο νόμος δεδομένου ότι έχει ήδη λήξει από τις 31/12/2015 η τελευταία νομοθετική παράταση της προθεσμίας για τη χορήγηση των σχετικών αδειών και κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση προκειμένου να ρυθμιστεί το πρώτο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή ο αριθμός των ανά επί μέρους κατηγοριών δημοπρατούμενων αδειών.

Κυριακή Παπαναστασίου

About Author

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr