ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Στη Βουλή το δ’ πακέτο προαπαιτούμενων μέτρων

0

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος συζητείται από σήμερα το μεσημέρι, στις συναρμόδιες Επιτροπές Παραγωγής και Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων, το δ’ πακέτο προαπαιτούμενων μέτρων, η ψήφιση του οποίου θα οδηγήσει στην εκταμίευση της υπο-δόσης του 1 δισ. €.

Το ν/σ που φέρει τον τίτλο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» θα εισαχθεί αύριο για συζήτηση στην Ολομέλεια, αφού απόψε κιόλας θα είναι έτοιμη – με βάση απόφαση του Προέδρου της Βουλής – η έκθεση των Επιτροπών.

Σε ό, τι αφορά το περιεχόμενο, το Α’ Μέρος του ρυθμίζει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το Β’ μέρος το ενιαίο βαθµολόγιο – µισθολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, ενώ ακολουθούν διατάξεις για το ΕΣΠΑ, τη διαδικασία χρηματοδότησης ερευνητικών φορέων, τη ρύθμιση των τοπικών οίνων, καθώς και για το ΤΑΙΠΕΔ και τις δαπάνες που απαιτούνται για την νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ειδικότερα αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει αναφέρει:

«Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις καθίσταται δυνατή η δηµιουργία δευτερογενούς αγοράς µη εξυπηρετούµενων δανείων. Η δηµιουργία µιας τέτοιας αγοράς θα είναι ωφέλιµη τόσο για τα πιστωτικά ιδρύµατα όσο και για τους οφειλέτες. Το πιστωτικό ίδρυµα θα µπορεί να ενισχύσει άµεσα τη ρευστότητά του εισπράττοντας άµεσα ένα τµήµα της αµοιβής του, το οποίο είναι αµφίβολο αν θα το εισέπραττε µε αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε περίπτωση θα το εισέπραττε πολύ αργότερα. Από την άλλη πλευρά, ο δανειολήπτης θα µπορεί να λάβει από τον εκδοχέα πολύ ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθµισης, απ’ ό, τι θα µπορούσε να λάβει από το πιστωτικό ίδρυµα, διότι ο εκδοχέας θα έχει αγοράσει την απαίτηση σε τιµή µικρότερη της ονοµαστικής της αξίας και εποµένως µία πρόταση ρύθµισης, που θα ήταν ζηµιογόνα για το πιστωτικό ίδρυµα και δεν θα µπορούσε να προταθεί από αυτό, θα είναι κερδοφόρα για τον εκδοχέα.

Παράλληλα, θεσπίζεται καθεστώς αυστηρής εποπτείας των εταιριών διαχείρισης και µεταβίβασης των απαιτήσεων και υποχρέωσή τους να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ώστε να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα χειροτερεύσει η νοµική ή πραγµατική θέση του οφειλέτη µόνο και µόνο λόγω της µεταβίβασης της οφειλής του ή της ανάθεσής της προς διαχείριση».

Κυριακή Παπαναστασίου

About Author

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr