ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 2ο Πιλοτικό Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

0

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εθνικούς και τοπικούς φορείς, για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Στο πλαίσιο αυτό, έχουν διοργανωθεί τέσσερα «εργαστήρια» Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, στα οποία εξετάστηκαν, ευκαιρίες ανάπτυξης της «έξυπνης» επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς (οίνος, προϊόντα ζωικής παραγωγής (κρέας – γάλα), τουρισμός και μη μεταλλικά ορυκτά (μάρμαρο)).

Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων αυτών συνέβαλαν άμεσα στη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της Π-ΑΜΘ και στη βάση αυτών έχουν διαμορφωθεί πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης, μερικές από τις οποίες θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στις 24 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο Astir Egnatia, στην Αλεξανδρούπολη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί η εξειδίκευση και θα γίνει συζήτηση για τις πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ειδικότερα, προγραμματίζεται να περιγραφούν διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και θα ζητηθούν τα σχόλια των εμπλεκομένων. Επιπλέον, θα συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την υποβολή και ωρίμανση προτάσεων, όπως οι κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων, οι επιλέξιμες δράσεις, τα απαιτούμενα έγγραφα, οι κανονισμοί κρατικών ενισχύσεων, κ.λπ. Επίσης, η συνάντηση θα προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων, προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο μίγμα δικαιούχων για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.

Για την κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, απαιτήθηκαν σημαντικές προσπάθειες από όλους, που εκτιμούν ότι η κοινή προσπάθεια θα φέρει απτά αποτελέσματα. Με τη συμμετοχή όλων των μερών της τετραπλής έλικας στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πόρους και τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειάς μας.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν συμμετοχή στο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Remth.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σύνδεσμο:
http://www.eydamth.gr/component/content/article.html?id=625

About Author

ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr