ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Εκατοντάδες συλλήψεις και 22 κλεμμένα αυτοκίνητα στη Θεσσαλία

0

Σημειώθηκαν τον Ιανουάριο στη Θεσσαλία σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας

Κατά τη διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας

α. Συνελήφθησαν συνολικά (574) άτομα και ειδικότερα:

 • Ένα (1) άτομο για ανθρωποκτονία,
 • Δύο (2) άτομα για απόπειρα ανθρωποκτονίας,
 • Έξι (6) άτομα για ληστεία,
 • Εβδομήντα τέσσερα (74) άτομα για παραβάσεις του νόμου για τα ναρκωτικά,
 • Δεκαέξι (16) άτομα για παραβάσεις του νόμου για τα όπλα,
 • Τριάντα έξι (36) άτομα για διάπραξη κλοπών – διαρρήξεων οικιών, καταστημάτων, οχημάτων, κ.α.,
 • Τρία (3) άτομα για παράνομη μεταφορά μη νομίμων αλλοδαπών,
 • Ενενήντα τέσσερα (94) άτομα για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών,
 • Εβδομήντα τέσσερα (74) άτομα για καταδιωκτικά έγγραφα (εντάλματα σύλληψης, αποφάσεις δικαστηρίων, κ.α.),
 • Εννέα (9) άτομα για οφειλές προς το Δημόσιο,
 • Οκτώ (8) άτομα για λαθρεμπόριο,
 • Ένα (1) άτομο για παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα,
 • Ένα (1) άτομο για πλαστογραφία,
 • Επτά (7) άτομα για απάτη,
 • Δεκαπέντε (15) άτομα για παραβίαση της νομοθεσίας περί παιγνίων,
 • Ένα (1) άτομο για παραβίαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων,
 • Ένα (1) άτομο για παραμέληση αποτροπής από επαιτεία,
 • Ένα (1) άτομο για επαιτεία,
 • Δύο (2) άτομα για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων,
 • Διακόσια είκοσι τρία (222) άτομα για λοιπά αδικήματα (παραβάσεις Ποινικού Κώδικα, Υγειονομικές παραβάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ., παραβάσεις Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού κ.α.).

β. Εξιχνιάστηκαν ενδεικτικά:

 • Μία (1) υπόθεση ανθρωποκτονίας,
 • Δύο (2) υποθέσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας,
 • Τέσσερις (4) υποθέσεις ληστείας,
 • Εξήντα δύο (62) υποθέσεις ναρκωτικών,
 • Είκοσι δύο (22) υποθέσεις του νόμου περί όπλων,
 • Τριάντα οκτώ (38) κλοπές – διαρρήξεις οικιών και καταστημάτων, κλοπές οχημάτων κ.α.,
 • Μία (1) υπόθεση παραβίασης της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων,
 • Επτά (7) υποθέσεις λαθρεμπορίου,
 • Μία (1) υπόθεση για παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα,
 • Μία (1) υπόθεση πλαστογραφίας,
 • Πενήντα μία (51) περιπτώσεις απάτης,
 • Δύο (2) υποθέσεις κυκλοφορίας παραχαραγμένων οχημάτων,
 • Δύο (2) υποθέσεις του νόμου περί παιγνίων,
 • Δύο (2) υποθέσεις παράνομης διακίνησης μη νομίμων αλλοδαπών.

 

Επιπλέον, από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας, βρέθηκαν συνολικά είκοσι δύο (22) κλεμμένα οχήματα.

 

About Author

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΟΥΡΕΛΗΣ

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr