ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνου

0

Empty Conference Room
Την Τρίτη, 30/12/2014, στις 11 π.μ,  είναι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνου. Τα καθορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1) Προέλεγχος οικονομικής διαχείρισης – οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 του Δήμου Ρεθύμνης και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου» «Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΙΙ Του 2014».

4) Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.292,50 ευρώ για αποζημίωση δημότη λόγω ρυμοτομίας, σύμφωνα με την 52/02 πράξη εφαρμογής.
5) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση στην παραλιακή λεωφόρο».

6) Λήψη απόφασης κήρυξης διαγωνισμού ως άγονου, έγκρισης των πρακτικών και επαναδημοπράτησης του έργου: «Συνοδευτικά Έργα στην Οδό Κουρμούλη».

7) Έγκριση εκτέλεσης διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία αφορά την αμοιβή της εταιρείας Αμάρι Α.Ε. ΟΤΑ για την εκτέλεση του έργου της εναπόθεσης και της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων του Καλλικρατικού Δήμου Ρεθύμνης.

8) Εκτέλεση της υπ’ αριθ. 169/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και ψήφιση πίστωσης ποσού στην εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία», για πληρωμή ποσού για εκτέλεση έργου «Καθαριότητα – Οδοκαθαρισμός».

9) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

10) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

About Author

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr