Κατηγορια: ΟΑΣΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ
0 Νέα λεωφορειακή γραμμή 165

Στη δημιουργία μιας νέας λεωφορειακής γραμμής με την ονομασία «165 ΤΕΡΨΙΘΕΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ», που θα ξεκινάει από την περιοχή Αγ. Τρύφωνα Τερψιθέας,…