Κατηγορια: Μπαρουτάδικο

ΑΙΓΑΛΕΩ
0 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Αθηνών με Δημ. Μπίρμπα: Τεχνικά έργα, αντιπλημμυρική προστασία και ανάδειξη Μπαρουτάδικου σε ιστορικό μνημείο στην ατζέντα

Η υλοποίηση πέντε τεχνικών έργων του Δήμου, η ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας και η ανάδειξη σε ιστορικό μνημείο του ΄Αλσους…

ΑΙΓΑΛΕΩ
0 Μπαρουτάδικο, ΄Αι – Γιάννης και αρχαία Ι. Οδό στο δίκτυο μνημείων και οικολογικών διαδρομών της Περιφέρειας

Στα πλαίσια της δημιουργίας ενός δικτύου μνημείων και οικολογικών διαδρομών στην Δυτική Αθήνα από την Περιφέρεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Τζόκας,…

ΑΙΓΑΛΕΩ
0 Δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών με τους «Φίλους του Πυριτιδοποιείου», τον Δήμο και καθηγητές

Δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τους μαθητές του Αιγάλεω πραγματοποιήθηκε στο ΄Αλσος (Μπαρουτάδικο) με την ενεργή συμμετοχή των «Φίλων του Πυριτιδοποιείου»,…