Κατηγορια: Αναστασόπουλος

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
0 Συνάντηση Αναστασόπουλου με εργαζόμενους στις παρακάμψεις Αρτεσιανού-Ριζοβουνίου που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας

Συνάντηση με τους εννέα εργαζόμενους που δούλευαν μέχρι πρόσφατα στο έργο «Παρακάμψεις Αρτεσιανού – Ριζοβουνίου στην Ε.Ο Καρδίτσα – Τρίκαλα»…