ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Τι προβλέπει επακριβώς η τροπολογία για το Μέγαρο Μουσικής – Καταψηφίζουν οι ΑΝΕΛ

0

Με τροπολογία σε νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα και αύριο στη Βουλή και αφορά την κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ρυθμίζει κατεπείγοντα θέματα Υπουργείων εισάγεται προς ψήφιση η τροποποίηση της ιδρυτικής σύμβασης του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) «προς την κατεύθυνση μιας συνολικής παρέμβασης στο καθεστώς λειτουργίας του».

Ειδικότερα, το ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση αποπληρωμής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων του ΟΜΜΑ, ύψους 326,33 εκατομμυρίων ευρώ , αναλαμβάνει δηλαδή ως πρωτοφειλέτης την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του Οργανισμού και έναντι της ρύθμισης αυτής μπορεί πλέον να ορίζει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΜΑ(τα 8 από τα συνολικά 11 μέλη), ενώ αποκτά την πλήρη κυριότητα του κτηριακού συγκροτήματος του Μεγάρου Μουσικής «μετά του συνόλου των υπεργείων και υπογείων κτισμάτων, χώρων, εγκαταστάσεων και λοιπών κατασκευών, αλλά και χώρων πρασίνου».

Ωστόσο, «με βάση τις ανάγκες συνέχειας στην άσκηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ΟΜΜΑ», θα παραμείνει υπό τη διαχείριση του δωρεάν επί μία τριακονταετία – με την διοίκηση του Οργανισμού να ορίζεται πλέον κατά πλειοψηφία από το Δημόσιο – και μόνο με την παρέλευση του χρόνου αυτού το ακίνητο θα περιέλθει στη διοίκηση και διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά την τριακονταετία το Δημόσιο παραιτείται από την είσπραξη τιμήματος από τον ΟΜΜΑ ως αντάλλαγμα για την χρήση του ακινήτου, ενώ και μετά την παρέλευσή της το ακίνητο θα τίθεται στη διάθεση του ΟΜΜΑ για την εκπλήρωση της πολιτιστικής αποστολής του κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορίσει με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής (ΟΜΜΑ) συνεστήθη με την ιδρυτική σύμβαση του 1981 – μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου, του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» και του Ιδρύματος Δεκόζη Βούρου , δηλαδή μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου – ως κοινωφελής μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός, με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και απολάμβανε οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας. Το ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε να προβεί με δαπάνες και με επιμέλειά του στην πλήρη ολοκλήρωση και αποπεράτωση του κτηρίου, ενώ ο σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής» και το Ίδρυμα Δεκόζη Βούρου εισέφεραν στο νέο Οργανισμό σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία.

Άρχισε να λειτουργεί σταδιακά το 1991, 10 χρόνια μετά την ίδρυσή του και τη σύσταση του νομικού προσώπου «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής», όταν τελείωσαν οι εργασίες του πρώτου κτηρίου, ενώ η κατασκευή του ολοκληρώθηκε με την αποπεράτωση των έργων επεκτάσεως το 2008 (δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που να μπορεί να υποδεχθεί παραστάσεις Λυρικού Θεάτρου, δημιουργία συνεδριακού κέντρου, καθώς και σταθμού αυτοκινήτων), τη χρηματοδότηση των οποίων ανέλαβε επίσης το ελληνικό Δημόσιο.

Η υποχρέωση αυτή χρηματοδότησης της κατασκευής τηρήθηκε καταρχήν μέσω ειδικών πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, εν συνεχεία μέσω δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ), το 2003 και από την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ), το 2007, που σύναψε ο ΟΜΜΑ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, την αποπληρωμή των τοκοχρεολυτικών δόσεων των οποίων , τουλάχιστον αυτού της ΕΤΕΠ, εξασφάλισε με ειδική χρηματοδότηση προς τον ΟΜΜΑ το ελληνικό Δημόσιο.

Πέρα από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε το Δημόσιο για την κατασκευή του κτηρίου, συμμετείχε και στην χρηματοδότηση της ετήσιας δραστηριότητάς του ΟΜΜΑ, «σε ποσό που κατ’ έτος μεταβάλλεται και ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού» και που όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, ήταν σε κάθε περίπτωση μικρότερο από το 50% των δαπανών της ετήσιας δραστηριότητας. Η ετήσια κρατική αυτή επιχορήγηση με την οικονομική κρίση μειώθηκε και από 13 εκατομμύρια ευρώ το 2009 έφτασε στα 2,850 εκατομμύρια ευρώ το 2015, «ποσό πλέον ανεπαρκές για τις ανάγκες λειτουργίας του Οργανισμού».

Επιπλέον το έτος 2010 διεκόπη η ειδική επιχορήγηση που λάμβανε από τον κρατικό προϋπολογισμό ο ΟΜΜΑ για την αποπληρωμή των τοκοχρεολυτικών δόσεων του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(βλ. παραπάνω) με αποτέλεσμα την οικονομική ασφυξία και την αδυναμία λειτουργίας του Οργανισμού «με αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη εξευρέσεως συνολικής λύσης για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του».

Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο, εφόσον όμως στηριχθεί από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, καθώς ο εισηγητής των ΑΝΕΛ, Δημήτρης Καμμένος, κατά τη συζήτηση της κύρωσης του νομοσχεδίου με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ρυθμίζει κατεπείγοντα θέματα Υπουργείων, δήλωσε ότι το κόμμα του θα την καταψηφίσει.

Κυριακή Παπαναστασίου

About Author

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr