ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα – Τι περιλαμβάνει- Αλλαγές σε ενοίκια, 100 δόσεις, ποινές για φοροδιαφυγή

0

Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση του βράδυ του Σαββάτου, από το υπουργείο Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί με τη διαδικασία του επείγοντος και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας (μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, είπε η Όλγα Γεροβασίλη την προηγούμενη βδομάδα). Υπενθυμίζεται ότι με την ψήφιση αυτής της πρώτης δέσμης προαπαιτούμενων, η κυβέρνηση διεκδικεί την εκταμίευση της πρώτης υποδόσης των 2 δις (από τα 3 δις συνολικά).

Η δεύτερη δέσμη προαπαιτούμενων –για την εκταμίευση του υπολοίπου- πρέπει να έχει ψηφιστεί έως τις αρχές Νοεμβρίου. Στις 9 Νοεμβρίου υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρίαση του Eurogroup, η οποία είναι κρίσιμη για την πορεία της πρώτης αξιολόγησης και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

 

Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο

Το πολυνομοσχέδιο έχει τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και υπογράφεται από τους αναπληρωτές υπουργούς Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη και Γιώργο Χουλιαράκη.

Περιλαμβάνει σειρά σημαντικών αλλαγών σε διαφορετικούς τομείς, γύρω από τη φορολογία και τις ποινές για φοροδιαφυγή:

 

Ενοίκια

Αυξάνονται οι συντελεστές φορολόγησης στην κλίμακα του εισοδήματος από ενοίκια. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται από το 11% στο 15% και για εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ αυξάνεται από το 33% στο 35%. Η αύξηση των συντελεστών ισχύει αναδρομικά από τα φετινά ενοίκια (το μέτρο ισχύει από 1.1.2015).

Καταργείται η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων στο δημόσιο. Δηλαδή, καταργείται το δικαίωμα των ιδιοκτητών ακινήτων να εκχωρούν στο δημόσιο ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει και αποδεδειγμένα δεν πρόκειται να εισπράξουν. Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης θα φορολογείται ακόμα και για ενοίκια που δεν εισπράττει, κάτι που θα εξωθεί τον ιδιοκτήτη να προχωρά πιο γρήγορα σε διαδικασία έξωσης του ενοικιαστή που δεν πληρώνει.

 

100 δόσεις

– Χάνεται πιο εύκολα η υπαγωγή στη ρύθμιση για όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις 100 δόσεις. Όποιος είναι στη ρύθμιση και δημιουργήσει νέα φορολογική οφειλή θα πρέπει για να μην χάσει τη ρύθμιση να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τη νέα οφειλή του εντός 30 ημερών από την ημέρα λήψης σχετικού ειδοποιητηρίου για ληξιπρόθεσμη οφειλή από τη εφορία.

– Δρομολογείται η θέσπιση κριτηρίων, εισοδηματικών και περιουσιακών, βάσει των οποίων θα εντοπισθούν όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις 100 δόσεις αλλά διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για να τις αποπληρώσουν νωρίτερα. Δίνεται η δυνατότητα στον έφορο να μειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθμισης για οφειλές προς το δημόσιο εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Αυτό σημαίνει αύξηση της μηνιαίας δόσης.

 

ΕΝΦΙΑ

– Μειώνεται το ελάχιστο όριο του ΕΝΦΙΑ κάτω από το οποίο η συγκεκριμένη οφειλή παραγράφεται. Ενώ μέχρι πέρυσι ποσό ΕΝΦΙΑ έως 5 ευρώ δεν ήταν υποχρεωτικό να πληρωθεί, φέτος το όριο κατεβαίνει στο 1 ευρώ.

Καταργούνται από φέτος οι απαλλαγές από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και  διαμερισμάτων, εφόσον διαθέτουν σχετικό Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Εξαιρούνται απ’ το φόρο ακίνητα που ανήκουν σε εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ.

 

Αυστηροποίηση ποινών για φοροδιαφυγή

Όπως ορίζεται στο πολυνομοσχέδιο, έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος από πρόθεση:

α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή  ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη,

β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,

γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτό.

Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών:

α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος ή ανά φορολογική υπόθεση τις 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου, ή

β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος ή ανά φορολογική υπόθεση τις 50.000 ευρώ εφόσον αφορά ΦΠΑ ή τις 100.000  ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

Πρόστιμα ΦΠΑ

Για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, θα επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

α) Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Εξαιρείται της επιβολής κυρώσεων ο λήπτης που τελούσε σε καλή πίστη κατά την λήψη των στοιχείων.

β) Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή την μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από τη μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

γ) Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

δ) Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.

Ακόμα, προβλέπεται πρόστιμο από 500 έως 2.000 ευρώ για την υποβολή ελλιπούς δήλωσης τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.

 

Μηνύσεις – κατασχέσεις θυρίδων

Στις περιπτώσεις τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής υποβάλλεται αμέσως μηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

– Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα διασφάλισης των εσόδων του δημοσίου σε βάρος όσων εντοπίζονται να έχουν φοροδιαφύγει πάνω από 150.000 ευρώ. Στα μέτρα περιλαμβάνεται η δέσμευση του 50% των καταθέσεων, του 50% του χρηματικού περιεχομένου θυρίδων και του 100% του μη χρηματικού περιεχομένου θυρίδων, όπως για παράδειγμα κοσμημάτων, ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

– Τα προληπτικά μέτρα διασφάλισης των εσόδων του δημοσίου λαμβάνονται και εναντίον όσων  έχουν ασκήσει διοίκηση με κάθε τρόπο στην εταιρεία που εντοπίζεται να φοροδιαφεύγει ακόμη και αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα του διαχειριστή ή υπεύθυνου της εταιρείας στο παρελθόν.

– Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής δεν αναστέλλει την ποινική διαδικασία για τα αδικήματα φοροδιαφυγής.

 

Διαβάστε ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο εδώ

Γιώργος Διάκος

 

About Author

inagreece

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr