ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας

0

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 10η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 14 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Σαρακίνας για τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής ομάδας Ν.Α.Π.Ο. Σαρακίνας.
2.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής σύμφωνα με τον πίνακα υλοτομίας του Δημοσίου Δάσους Χρυσομηλιάς – Γλυκομηλιάς –Παλαιοχωρίου για το έτος 2015.
3.-Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης διέλευσης φορτηγών εντός του οικισμού της Τ.Κ. Λογγά, (σχετική η υπ.αριθμ. 4/2015 απόφαση της Τ.Κ. Λογγά).
4.-Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μ. Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας.
5.-Αίτηση του Κουτσούκη Βασιλείου (για παράταση μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην περιοχή «ΑΜΜΟΣ» οικισμού Αγ.Δημητρίου Τ.Κ. Γάβρου του Δήμου Καλαμπάκας).
6.-Πρόγραμμα αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου -έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
7.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού Τ.Κ. Κορυδαλλού».
8.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού από ολίσθηση εδάφους στη Τ.Κ. Οξύνειας.
9.-Υποκατάσταση αναδόχου της αρχιτεκτονικής μελέτης του Ο.Τ. 187.
10.-Αίτηση της Π. Σγουραλής & ΣΙΑ Ε.Ε. (Προέγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Καλαμπάκας»).
11.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε (χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης)
12.-Κανονισμός άρδευσης Τ.Κ. Κρύας Βρύσης (σχετική η υπ’ αριθ. 3/2015 απόφαση Τ.Κ. Κρύας Βρύσης)
13.-Αίτημα του Δήμου Καλαμπάκας προς το Δασαρχείο Καλαμπάκας για την χορήγηση ξύλινων κατασκευών.
14.-Περί εξώδικου συμβιβασμού (υπόθεση Ποτηρόπουλου)
15.-ΦΟΠ (επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού)
16.-Έγκριση διαχειριστικής μελέτης Δημοτικού Δάσους «Αγ.Δημητρίου Καλαμπάκας» περιόδου 2015-2019.
17.-Εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων στον βοσκότοπο της Τ.Κ. Γλυκομηλιάς του Δήμου Καλαμπάκας.
18.-Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
19.-Ορισμός θέσεων στάθμευσης ταξί
20.-Τροποποίηση προϋπολογισμού
21.-Υπαγωγή στην αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Καλαμπάκας από το Παρακαταθηκών και Δανείων

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

About Author

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΟΥΡΕΛΗΣ

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr