ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΤΑ Καλαμπάκας

0

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 8/2015 τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού Εκπαίδευσης Τουρισμού Aθλητισμού Καλαμπάκας την 17-7-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στο γραφείο του Δημάρχου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Περί ορισμού νόμιμου εκπροσώπου στην Ε.Ε.Τ.Α.Α
2. Περί εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου Ε.Ε.Τ.Α.Α
3. Περί ενεχυρίαση κατάθεσης μετρητών για κάλυψη εγγυητικών επιστολών & εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο
4. Περί εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς έτους 2015-2016
5. Περί 8ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού
7. Περί δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων
8. Περί αγοράς βιβλίου Αντιστασιακός τύπος Β΄τόμος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΤΑΚ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

About Author

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΟΥΡΕΛΗΣ

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr