ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Στις 19 Ιουλίου τα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας

0

Την Κυριακή 19 Ιουλίου και ώρα 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας που βρίσκεται επί τις οδού Ρόδου 9 στην πόλη μας παρουσία της μεγάλης δωρήτριας του έργου κ. Κατερίνας Δημουλά.mouagvi21
Το συνολικό ποσό της δωρεάς της δωρήτριας ομογενούς κ. Δημουλά για τη διαχείριση του έργου «Ανακαίνιση του κτιρίου της βιβλιοθήκης της Καλαµπάκας» ανήλθε σε 1.860.000 ευρώ εκ των οποίων, τα 885.000 ευρώ αφορούσαν στις απαιτούμενες εργασίες που προβλέπονταν στη µελέτη του έργου όπως αυτή παρουσιάστηκε και από την µμελετητική εταιρία «ΤΕΑΜ 4 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΑΝΤΑΜ ΜΠΕΡΛΕΡ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 170/8-5-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το υπόλοιπο ποσό των 975.000 ευρώ αφορά στον προϋπολογισμό για τη διαχείριση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης μετά της αποπεράτωση του έργου.

Επίσης η κ. Δημουλά (ΦΩΤΟ) ανέλαβε εξ ολοκλήρου και την καταβολή του αναλογούντος φόρου δωρεάς ύψους 38.000 ευρώ στην αρμόδια ΔΟΥ, ποσό που εκ του νόμου επιβάρυνε το Δήμο Καλαμπάκας.

About Author

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΟΥΡΕΛΗΣ

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr