ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Κλειστό μέχρι τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών

0

Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα(13 Ιουλίου) θα παραμείνει κλειστή η οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκε σήμερα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 8.7.2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρατείνεται η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α’ 65/28.06.2015),παρατείνεται αντίστοιχα η από 29.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως προς τα ακόλουθα:

α) να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά,

β) να παραμείνει κλειστή η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων,

γ) να εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων,

δ) να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης από την Εταιρία Εκκαθάρισης για τους τίτλους και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ),

ε) να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού πράξεων σε τίτλους της ελληνικής αγοράς που διενεργείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).

Η ως άνω παράταση ισχύει μέχρι και την 13η Ιουλίου 2015.»

Κυριακή Παπαναστασίου

About Author

inagreece

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr