ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστων χώρων

0

Δεν θα παραχωρούνται ούτε θα ανανεώνονται οι άδειες σε όσους έχουν οφειλές προς τον Δήμο

O Δήμος Καλαμπάκας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 82/2015 απόφαση του Δ.Σ. «Έγκριση κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλαμπάκας». Την υπ΄αριθμ. 35/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Καλαμπάκας Την υπ΄αριθμ. 140/2015 του Δ.Σ. «Καθορισμός χώρων και όρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων», ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, ότι οφείλουν να προμηθευτούν την απαραίτητη αίτηση για χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2015 καθώς και τις σχετικές πληροφορίες, από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Καλαμπάκας. Η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει έως και την 26η Μαϊου 2015.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με, το άρθρο 285 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων Ν. 3463/2006, « Ενημερότητα Οφειλών», την υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 άρθρο 2 παρ. 7, στην οποία αναφέρεται ότι :« Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από δήμους, είναι η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία».

Σε περίπτωση ύπαρξης παλαιών οφειλών, οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί ή έχει γίνει ο ανάλογος διακανονισμός εξόφλησης, ο οποίος δεν τηρείται, δεν θα χορηγείται αλλά και δεν θα γίνεται ανανέωση άδειας κατάληψης παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.

 

About Author

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΟΥΡΕΛΗΣ

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr