ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση από τον Φιλοζωϊκό Καλαμπάκας “Η ΣΤΕΓΗ”

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου “Η ΣΤΕΓΗ” σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.δ του ισχύοντος καταστατικού,

Σ υ γ κ α λ ε ί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη της, που θα γίνει, την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στην αίθουσα συγκεντρώσεων στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας και ώρα ενάρξεως την 17:00 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω

Θέμα 1ον : Ενημέρωση των μελών για τις εξελίξεις στο Σύλλογο.

Θέμα 2ον : Ενημέρωση των μελών από τα μέλη του νεοϊδρυθέντος συλλόγου «Άρτεμις» και από εκπρόσωπο του Δήμου Καλαμπάκας.

Θέμα 3ον : Απόφαση γα συμμετοχή του συλλόγου στην πενταμελή επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων και στο συνεργείο περισυλλογής

Θέμα 4ον : Απόφαση για σύναψη νέας σύμβασης με τον Δήμο Καλαμπάκας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1/3, των ταμειακά εντάξει μελών, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με νέα ανακοίνωση.

Ταμειακά εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Η συνδρομή κάθε έτους, έχει καθοριστεί στα 20 Ευρώ βάσει του άρθρου 5 παρ.α. του καταστατικού μας.

Στη Συνέλευση μπορεί να παρευρεθεί και όποιος άλλος θα επιθυμούσε. (Δήμος,Μ.Μ.Ε, κ.λ.π)

Για το ΔΣ του σωματείου                                         Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

Κτενάς Χρήστος                                                              Παπαγεωργίου Κων/νος

About Author

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΟΥΡΕΛΗΣ

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr