ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Στις 19 Φεβρουαρίου η συνεδρίαση του Δ/Σ Αγίας Παρασκευής.

0

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, στις 20:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημαρχείο της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατ΄ άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν. 3731/2008 άρθρο 20 παρ. 14. (εισήγηση: πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Βλάχος).

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

2η Αποδέσμευση και Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων προϋπολογισμού 2014. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

Λήψη απόφασης για την έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας έτους 2015. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού για την εκτέλεση των εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων για την κατασκευή – επισκευή-ανακατασκευή δικτύων και λοιπών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 73 του Ν.3852/2010. (εισήγηση: αντιδήμαρχος E. Πετσατώδη).

1η Αναμόρφωση 2015 ΠΑΙΣΔΑΠ (αποφ. 2/2015 Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΠΑΙΣΔΑΠ). (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).

1η Αναμόρφωση 2015 ΠΑΟΔΑΠ (αποφ. 7/2015 Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ). (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).

1η Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών προϋπολογισμού έτους 2015 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

Σύσταση πενταμελούς Διαπαραταξιακής Επιτροπής για αξιοποίηση του Γιαβάσειου. (εισήγηση: αντιδήμαρχος: Ε. Πετσατώδη).

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 2/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ανάρτηση του πορτραίτου του διορισμένου από τη Χούντα δημάρχου Γ. Παπαγιάννη, κατόπιν της αρ. πρωτ. 39155/14-10-2014 αίτησης του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». (εισήγηση: επικεφαλής παράταξης Α. Γκιζιώτης).

Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις και Εξοπλισμός Υπαίθριων χώρων και Παιδικών χαρών έτους 2014», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος: κ. Ε. Πετσατώδη).

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: αντιδήμαρχος: Ε. Πετσατώδη).

About Author

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr